Kiindulás 2

Egészség négyszög (kvadráns)

(Mottó: Segítek, hogy mindenkinek meg legyen a lehetősége az egészséges élethez)

Ha megkérdezzük az embereket, hogy mi a legfontosabb az életükben, akkor általában az első három helyen a következőket mondják:
- Egészség
- Boldogság
- Pénz
1981-ben, amikor a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre (SOTE) jelentkeztem, akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy miért a gyógyszerész kart választom. Akkor még csak azt tudtam, hogy az általános iskolában legjobban a matekot szerettem, ezért olyan osztályt választottunk (édesanyám járt utána) a gimnáziumi tanulmányaimban, amelyikben egy jó hírű matematika tanár (Szabadvári Miklósné, Ilka Néni) is tanított. Nem csalódtam benne. Nagyon jó tanár volt. Szigorú is volt, de nagyon jól is tanított. Mindig elmagyarázta az anyagot és szigorúan számon is kérte. A számonkérés folyamatos volt. Témakör közben is, témazáráskor, majd az évek végén ( egy éves , két éves, három éves és a négy éves anyagot – Így gyakorlatilag az érettségire nem tanultam, mégis 100%-ost írtam). Nagyon kiváló alapot teremtett számomra. Pl. az egyetemen az első vizsgám a matek írásbeli volt. 120 pontot lehetett elérni és az enyém lett az évfolyam második legjobb dolgozata 116 ponttal. Ettől kezdve meg volt az Önbizalmam is.
Visszatérve a jelentkezésre: akkor inkább az motivált, hogy szerettem a biológiát, de az orvosi invaziv, beavatkozó (életmentő) gyógyítást nem éreztem magaménak, de a betegek informálása, segítése a gyógyulásban, az vonzott.
 

2009-ben jutottam el oda, hogy megalkottam az "Egészség négyszöget /kvadráns/"-t.

2009. augusztus 20-ára készült el az első változata, és magammal vittem Bösztörpusztára a MOGY-ra.  Ott még nem volt lehetőségem nyilvánosság előtt előadni, de 2009. októberében a pécsi akupunkturás orvoskongresszus homeopátiás szekciójában be is mutattam egy előadás kapcsán.
 

Elkészítésekor két dolog motívált:
1.
A sok információt, tudást, amit tanultam igyekeztem egy egységes rendszerbe foglalni.
Igyekeztem a legegyszerűbb rendszerben elhelyezni ezt sok információt, tudást.

2. 
Az ember állandóan keresi az "igazságot", a "tökéletes megoldást". De a világban egy biztos: a változás. Az egészség, az élet bonyolult folyamatok összessége, azaz egy dinamikus egyensúlyi állapot, tehát ennek a dinamikus egyensúlyi állapotnak a befolyásolása több módszerrel is lehetséges. A különböző módszereket könnyebb egymás mellett használni, ha képesek vagyunk egy összefüggő rendszerben kezelni, értelmezni a folyamatokat, lehetőségeket.

Úgy gondolom a homeopátia az alapvető természeti törvényekre épül. Sokat segít a világ megértésében, mert alapvetően "nem anyagi módon" fejti ki a hatását (C12 felett nincs benne anyag), de a hatása az "anyagi világban" a "test"-ben jelenik meg. 

 Bánhidi József tréner nagyon frappáns mottóban foglalta össze az Életet (Egészség-Boldogság-Pénz egységét) : 
"Ha rendben van az Ember, rendben van a Világ is!"

Bővebben lásd az Egészség négyszög menüpontot.