Alkat saját megfogalmazásban

 

Mióta homeopátiát tanulok meggyőződésem, hogy az embert nem minősíteni, hanem JELLEMEZNI kell  

Egyre inkább úgy gondolom, hogy ez alapvető természeti törvény.

Nagyon nehéz elfogadni, hogy a periodusos rendszerben az elemek nem csak kémiai – fizikai tulajdonságaikban mutatnak rendezettséget, hanem szellemi-lelki-érzelmi törvényszerűségek is vannak az oszlopok és sorok között.

(Nehéz a kettőségeket-dualitásokat, a hármas, ötös, hetes, kilences kapcsolatokat is természeti alaptörvényszerűségeknek elfogadni- pl. sók, összetett /többes/ sók, víztartalmú sók; összetett ásványok stb).

 

Számomra az ember szellemének-lelkének a kettőségét  (dualitását) az adja, hogy amíg dinamikus egyensúlyi-kompenzált állapotban vagyunk, addig a világ minden hatását képesek vagyunk úgy átélni, hogy EGÉSZSÉGESEK maradunk, azaz a nem anyagi természetű lelkünk ad egy választ , amely testi, cselekvési szinten megjelenik az anyagi világban (Földön). Ilyenkor az ÉLETERŐnk osztatlan egész (hármas egységben: a szellem+lélek+fizikai test egysége/dinamikus egyensúlyi állapot/).

Ha a világból érkező hatásra (inger) adott válasz kibillent az egyensúlyunkból, akkor az ÉLETERŐnk mintegy két részre szakad.

Nem tudom mik a jó elnevezések.

I.

A homeopátiás tanulmányaim alapján Rajan Sankaran által megnevezett 5. nem humán szintű megtapasztalás, az ÉRZET által meghatározható „ALKAT”-nak nevezném az egyiket.

 

II.

A másikat a homo sapiens voltunkból fakadóan „TUDAT”-nak nevezném.

Tehát ha az egységes ÉLETERŐ szétválik TUDAT-ra és ALKAT-ra, akkor ott betegség tünetek lépnek fel. A betegség tünetek a periodusos rendszerben (Jan Scholten, Rajan Sankaran és más homeopaták által módosított (eltolt oszlopokkal, sorokkal és kört, spirált alkotva), mint alapvető természeti rendszerben szabályosan/szabályozottan jelennek meg. A periodusos rendszer nem csak az elemekre, hanem a növényi-, állati fajokra, törzsfájára is igaz. Ennek pontos megfelelése még nem teljesen ismert (a fajok által képviselt „miazma”, „stáció”, „reakció mód” a periodusos rendszer oszlopai).

Beteg állapotban a tudat és az alkat harcol egymással. Egyrészt ez csökkenti az ÉLETERŐT, másrészt a lélek, ami irányítja fizikai testet a betegség előre haladásával egyre jobban alá lesz rendelve az ALKAT-nak.

Tehát a Földi életünkben úgy képzelem, hogy ha egy embert JELLEMZÜNK, akkor azt az ALKAT-át írjuk le, amely a betegségképet takarja.

Tehát azért sem illik az embert minősíteni, mert ilyenkor a „BETEG EMBERT” JELLEMEZZÜK.

Tehát ezért mondhatjuk, hogy a homeopátiás golyócska szabadságot és szeretet ad, mert egyesíti a „TUDAT”-ot az „ALKAT”-tal , létrehozva a TEREMTŐ ÉLETERŐT.

Könnyű belátni, hogy a gyógyítás, diagnosztizálás alatt a jellemzésből, a cselekedetekből, megállapítjuk az „ALKAT-ot, azaz az

-          ásványi anyagot

-          növényi fajt

-          állati fajt

-          nozódát

akkor ezt bevéve, az öngyógyító folyamat nem más mint az „ALKAT” találkozása önmagával (a szer bevételével).
A megfelelő potencia választásával elindíthatjuk az „ALKAT” és „TUDAT” közeledését, összeolvadását, más megközelítésben a golyócskák olyan információt hordoznak, amely segítségével a testben harmonizálódik az energia áramlás („Betegség” , „Sátán” szór, szétválaszt, a „Szeretet” egyesít).